Float line

Float line closes nature reserve Tongplaat

Een drijflijn sluit de opening af voor vaartuigen. Deze opening is gemaakt tussen de Nieuwe Merwede / het Hollands Diep en de polder Tongplaat in de Dordtse Biesbosch om daar een natuurgebied met getijdeverschillen te maken.

zuid-west 6

zuid-west 6

Harde wind laat kranen dezelfde kant op wijzen. Voor de binnenvaartschepen is het hard werken tegen de wind in. Locatie: Boven Merwede ter hoogte van Boven-Hardinxveld – Werkendam.