Griendwerkers

Griendwerkers

Griendwerkers die geknotte wilgentakken verzamelen en afvoeren in de buitendijkse grienden langs de rivier de Boven-Merwede.